Gobierno de España  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  Confederación Hidrográfica Miño Sil

Introducción

A previsión de posibles incidencias hidrolóxicas e a racionalización dos recursos dispoñibles xustifican á necesidade de proveer á administración dos mecanismos axeitados para acadar tal fin. Xa no marco do Programa Xeral de Seguridade e Explotación das Presas do Estado, e ante a esixencia de racionalizar e axilizar o proceso de toma de decisións na xestión hidráulica, a Dirección Xeral de Obras Hidráulicas redactou, en xullo de 1983, a programación do Proxecto da “Rede nacional para o seguimento en tempo real de avenidas e recursos hidráulicos“, co gallo de dar un apoio técnico substancial en relación coas dúas vertentes da xestión hidráulica recollidas no seu título:

  • O seguimento de avenidas, co obxectivo de previr e minimizar os seus danos.
  • A xestión de recursos hidráulicos, co obxectivo de mellorar o seu coñecemento e optimizar a súa xestión, especialmente en situacións de escaseza.

A estes obxectivos principais hai que engadirlle a mellora da información hidrolóxica, así como a formación dos medios e dispositivos de seguridade establecidos arredor dos encoros.